Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018r. nasza szkoła przetwarza powierzone nam dane osobowe zgodnie z RODO – Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, które obowiązuje w całej Unii Europejskiej.

Przekazujemy Państwu tę informację, ponieważ Państwa dane i dane Państwa dzieci znajdują się w prowadzonej na potrzeby szkoły bazie danych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła tańca „Creative Dance” Igor Udowyk, ul. Krechowiecka 30 m. 2, 05-230 Kobyłka, NIP: 526-252-25-70, REGON: 145487745, tel: 604-688-803, e-mail: szkola@creative-dance.pl

 2. W naszym bazie danych zbieramy następujące dane osobowe:

  1. imię i nazwisko dziecka,

  2. przynależność do grupy przedszkolnej lub klasy,

  3. nr telefonu,

  4. adres email,

  5. podpis.

 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonych nam w trakcie zapisywania na zajęcia dzieci zgód w celu przygotowania i przeprowadzenia zajęć tanecznych, prezentacji działań szkoły na stronie internetowej: https://creative-dance.pl oraz portalach społecznościowych, a także otrzymywania informacji o bieżących oraz planowanych działaniach szkoły.

 4. Przekazane nam dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia przez Państwa zgody, w przypadku danych gromadzonych na podstawie obowiązku prawnego np. podatkowego zgodnie z przepisem prawnym oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 5. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących ze Szkołą tańca „Creative Dance”, w tym: biuru rachunkowemu, w którym prowadzona jest dokumentacja firmy oraz dostawcą niezbędnych usług informatycznych. W tych przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym z nami podmiotom ograniczona jest do niezbędnego minimum.

 6. Wszystkie osoby oraz podmioty, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

 7. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 8. Nie przechowujemy danych poufnych ani szczególnych (wrażliwych), tj. dane medyczne o stanie zdrowia, numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

 9. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.

 10. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:

  1. prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,

  2. prawo żądania sprostowania danych,

  3. prawo do usunięcia danych,

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu oraz

  6. wycofania zgody.

 11. Ponadto w sytuacji kiedy uznacie Państwo, że przetwarzamy powierzone nam przez was dane niezgodnie z prawem macie prawo wniesienia skargi do Szefa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. W celu skorzystania z powyższych praw oraz w przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie sposobów przetwarzania danych osobowych powinniście Państwo skontaktować się z Administratorem - Szkołą tańca „Creative Dance” osobiście, telefonicznie lub mailowo (dane kontaktowe podane w pkt 1.)

Nasi instruktorzy:

O nas

Joanna i Igor Udowyk - dyplomowani instruktorzy tańca sportowego.

Od 2000 roku prowadzimy zajęcia taneczne w przedszkolach, szkołach (również młodzieżowe grupy turniejowe z licencjami tanecznymi) oraz kursy tańca dla dorosłych.

Więcej »

Szkoła Tańca „Creative Dance”
Joanna i Igor Udowyk

tel. 660-761-288, 604-688-803

e-mail: szkola@creative-dance.pl

Ta strona używa „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody - zmień ustawienia przeglądarki.